JACKPOT KỲ SAU:

13.079.045.500đ

Thứ Sáu, 27/05/2022

162123273541

JACKPOT
13.079.045.500đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

25

JACKPOT 1 KỲ SAU:

60.427.002.000đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

4.354.376.300đ

Thứ Năm, 26/05/2022

04303239415342

JACKPOT 1 60.427.002.000đ

JACKPOT 2 4.354.376.300đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn