JACKPOT KỲ SAU:

19.423.681.500đ

Thứ Sáu, 22/11/2019

010910193038

JACKPOT
19.423.681.500đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

25

JACKPOT 1 KỲ SAU:

64.726.581.900đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

4.464.324.900đ

Thứ Năm, 21/11/2019

21243538424734

JACKPOT 1 64.726.581.900đ

JACKPOT 2 4.464.324.900đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn