JACKPOT 1 KỲ SAU:

30.000.000.000đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.000.000.000đ

Thứ Bảy, 20/07/2019

15182532425210

JACKPOT 1 99.612.417.000đ

JACKPOT 2 4.018.882.600đ

Số người trúng giải Jackpot 1

1

Số người trúng giải jackpot 2

2

JACKPOT KỲ SAU:

16.041.728.500đ

Thứ Sáu, 19/07/2019

091223262843

JACKPOT
16.041.728.500đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

19

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn