JACKPOT 1 KỲ SAU:

69.277.580.400đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.533.555.950đ

Thứ Năm, 19/09/2019

02082234394113

JACKPOT 1 69.277.580.400đ

JACKPOT 2 3.533.555.950đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

JACKPOT KỲ SAU:

94.535.082.000đ

Thứ Tư, 18/09/2019

030913171920

JACKPOT
94.535.082.000đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

66

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn