JACKPOT KỲ SAU:

14.477.636.500đ

Thứ Sáu, 22/02/2019

071018254445

JACKPOT
14.477.636.500đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

19

JACKPOT 1 KỲ SAU:

56.212.337.100đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.000.000.000đ

Thứ Năm, 21/02/2019

03101115293450

JACKPOT 1 56.212.337.100đ

JACKPOT 2 6.360.507.100đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

1

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất029915 Triệu
Giải nhì9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 12991 Triệu
Giải kk 299100 Ngàn