Thứ Tư, 01/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
144558ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
144176NHẤT
350N
NHẤT
40TR
073070
608100NHÌ
210N
NHÌ
10TR
439046
894116
861365380117BA
100N
BA
5TR
335199330204
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N