Thứ Sáu, 01/01/2021

KẾT QUẢ3D3D+
200794ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
403006NHẤT
350N
NHẤT
40TR
933371
853249NHÌ
210N
NHÌ
10TR
389113
834861
001640721423BA
100N
BA
5TR
028980732818
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N