Thứ Tư, 01/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
702081ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
294847NHẤT
350N
NHẤT
40TR
766617
501037NHÌ
210N
NHÌ
10TR
145148
725384
782847350078BA
100N
BA
5TR
174651658469
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N