Thứ Hai, 01/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
133401ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
590029NHẤT
350N
NHẤT
40TR
055871
931704NHÌ
210N
NHÌ
10TR
056190
509662
942252016574BA
100N
BA
5TR
818861953252
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N