Thứ Tư, 02/06/2021

KẾT QUẢ3D3D+
104555ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
481038NHẤT
350N
NHẤT
40TR
421922
968549NHÌ
210N
NHÌ
10TR
999769
669529
533030277237BA
100N
BA
5TR
993935314928
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N