Thứ Sáu, 02/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
114087ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
016452NHẤT
350N
NHẤT
40TR
040579
561812NHÌ
210N
NHÌ
10TR
316503
564997
737084764502BA
100N
BA
5TR
736088200697
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N