Thứ Hai, 02/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
715489ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
641866NHẤT
350N
NHẤT
40TR
968895
673890NHÌ
210N
NHÌ
10TR
488506
486154
447442721647BA
100N
BA
5TR
953974476531
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N