Thứ Tư, 02/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
880954ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
618222NHẤT
350N
NHẤT
40TR
045619
753878NHÌ
210N
NHÌ
10TR
589972
076085
156656422803BA
100N
BA
5TR
934602975605
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N