Thứ Hai, 02/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
230703ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
691465NHẤT
350N
NHẤT
40TR
662133
607212NHÌ
210N
NHÌ
10TR
865099
045895
232932442898BA
100N
BA
5TR
627330200303
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N