Thứ Sáu, 03/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
860208ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
240210NHẤT
350N
NHẤT
40TR
296048
727870NHÌ
210N
NHÌ
10TR
040059
059627
852720076966BA
100N
BA
5TR
837588980774
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N