Thứ Hai, 03/02/2020

KẾT QUẢ3D3D+
518309ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
511091NHẤT
350N
NHẤT
40TR
501487
720517NHÌ
210N
NHÌ
10TR
339759
350634
481200149556BA
100N
BA
5TR
811866964696
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N