Thứ Sáu, 03/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
572133ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
642469NHẤT
350N
NHẤT
40TR
512415
228127NHÌ
210N
NHÌ
10TR
348638
488145
111870834085BA
100N
BA
5TR
437238232083
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N