Thứ Hai, 03/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
447179ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
671249NHẤT
350N
NHẤT
40TR
073217
560428NHÌ
210N
NHÌ
10TR
908146
012640
946879156181BA
100N
BA
5TR
905747802095
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N