Thứ Tư, 03/08/2022

KẾT QUẢ3D3D+
776061ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
550380NHẤT
350N
NHẤT
40TR
787608
831033NHÌ
210N
NHÌ
10TR
691613
185520
304962126171BA
100N
BA
5TR
914691380258
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N