Thứ Tư, 04/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
354633ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
836372NHẤT
350N
NHẤT
40TR
916544
719346NHÌ
210N
NHÌ
10TR
829772
599809
216346052790BA
100N
BA
5TR
084397094288
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N