Thứ Tư, 04/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
037667ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
593150NHẤT
350N
NHẤT
40TR
204733
295492NHÌ
210N
NHÌ
10TR
659403
804891
354910513944BA
100N
BA
5TR
449857753056
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N