Thứ Tư, 05/05/2021

KẾT QUẢ3D3D+
939719ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
317371NHẤT
350N
NHẤT
40TR
492267
857910NHÌ
210N
NHÌ
10TR
867856
392892
204539792303BA
100N
BA
5TR
484209557063
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N