Thứ Tư, 05/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
110152ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
503292NHẤT
350N
NHẤT
40TR
540249
922139NHÌ
210N
NHÌ
10TR
331606
145207
309480243655BA
100N
BA
5TR
966607005222
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N