Thứ Hai, 05/07/2021

KẾT QUẢ3D3D+
567807ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
764482NHẤT
350N
NHẤT
40TR
463442
147518NHÌ
210N
NHÌ
10TR
532610
957717
636625574618BA
100N
BA
5TR
252414003914
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N