Thứ Hai, 05/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
983640ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
947281NHẤT
350N
NHẤT
40TR
799799
104720NHÌ
210N
NHÌ
10TR
334189
884871
291163119944BA
100N
BA
5TR
212116756026
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N