Thứ Tư, 05/08/2020

KẾT QUẢ3D3D+
419002ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
010680NHẤT
350N
NHẤT
40TR
596776
209348NHÌ
210N
NHÌ
10TR
036646
913958
399362190260BA
100N
BA
5TR
766811351379
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N