Thứ Sáu, 05/08/2022

KẾT QUẢ3D3D+
428425ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
858317NHẤT
350N
NHẤT
40TR
615738
461977NHÌ
210N
NHÌ
10TR
039632
983172
006463884137BA
100N
BA
5TR
245300017005
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N