Thứ Hai, 05/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
966964ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
241595NHẤT
350N
NHẤT
40TR
293293
132856NHÌ
210N
NHÌ
10TR
746674
703464
277330692982BA
100N
BA
5TR
225779966818
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N