Thứ Hai, 06/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
932452ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
746184NHẤT
350N
NHẤT
40TR
932478
268953NHÌ
210N
NHÌ
10TR
343993
073927
423803660271BA
100N
BA
5TR
577783925787
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N