Thứ Hai, 06/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
516143ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
182748NHẤT
350N
NHẤT
40TR
370160
459572NHÌ
210N
NHÌ
10TR
334472
714365
477662210349BA
100N
BA
5TR
105494063212
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N