Thứ Sáu, 06/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
720868ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
725195NHẤT
350N
NHẤT
40TR
384204
684235NHÌ
210N
NHÌ
10TR
915679
751721
125924737826BA
100N
BA
5TR
125954810802
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N