Thứ Tư, 06/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
601741ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
205553NHẤT
350N
NHẤT
40TR
359256
075496NHÌ
210N
NHÌ
10TR
804744
039789
909767488091BA
100N
BA
5TR
719433338241
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N