Thứ Sáu, 06/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
525506ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
064902NHẤT
350N
NHẤT
40TR
453949
844836NHÌ
210N
NHÌ
10TR
277635
136034
592531590989BA
100N
BA
5TR
453636811454
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N