Thứ Sáu, 07/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
355191ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
623114NHẤT
350N
NHẤT
40TR
540545
222482NHÌ
210N
NHÌ
10TR
843289
327588
603639007937BA
100N
BA
5TR
740222836123
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N