Thứ Tư, 07/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
749333ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
460176NHẤT
350N
NHẤT
40TR
299596
039875NHÌ
210N
NHÌ
10TR
337846
149338
309721304636BA
100N
BA
5TR
840314113537
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N