Thứ Hai, 07/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
998476ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
352259NHẤT
350N
NHẤT
40TR
265131
954227NHÌ
210N
NHÌ
10TR
357838
894500
598680083655BA
100N
BA
5TR
269988918474
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N