Thứ Tư, 08/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
780925ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
056757NHẤT
350N
NHẤT
40TR
411040
451380NHÌ
210N
NHÌ
10TR
315236
669206
573573780578BA
100N
BA
5TR
120667366719
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N