Thứ Hai, 08/02/2021

KẾT QUẢ3D3D+
052682ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
610959NHẤT
350N
NHẤT
40TR
737453
936822NHÌ
210N
NHÌ
10TR
432570
396893
254377942679BA
100N
BA
5TR
935711658548
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N