Thứ Tư, 08/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
864188ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
589765NHẤT
350N
NHẤT
40TR
332126
004658NHÌ
210N
NHÌ
10TR
298897
812149
979409609606BA
100N
BA
5TR
661192439122
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N