Thứ Tư, 08/07/2020

KẾT QUẢ3D3D+
760446ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
194255NHẤT
350N
NHẤT
40TR
391500
176612NHÌ
210N
NHÌ
10TR
274102
833472
209150841312BA
100N
BA
5TR
426537792685
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N