Thứ Sáu, 09/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
476730ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
251735NHẤT
350N
NHẤT
40TR
285878
191760NHÌ
210N
NHÌ
10TR
167663
805881
683227860656BA
100N
BA
5TR
060403759010
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N