Thứ Hai, 09/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
056961ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
514338NHẤT
350N
NHẤT
40TR
058002
063988NHÌ
210N
NHÌ
10TR
420204
058047
641439834459BA
100N
BA
5TR
822413350677
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N