Thứ Tư, 09/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
177355ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
479195NHẤT
350N
NHẤT
40TR
050740
981214NHÌ
210N
NHÌ
10TR
214260
523524
225525672315BA
100N
BA
5TR
611482879106
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N