Thứ Tư, 09/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
004230ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
914594NHẤT
350N
NHẤT
40TR
261733
680624NHÌ
210N
NHÌ
10TR
299115
802993
515925276908BA
100N
BA
5TR
719715297953
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N