Thứ Sáu, 10/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
341743ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
849403NHẤT
350N
NHẤT
40TR
362155
820568NHÌ
210N
NHÌ
10TR
699692
931449
511329788477BA
100N
BA
5TR
089705336343
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N