Thứ Sáu, 10/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
656843ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
042466NHẤT
350N
NHẤT
40TR
498631
309898NHÌ
210N
NHÌ
10TR
019729
115696
725756894424BA
100N
BA
5TR
426209085635
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N