Thứ Hai, 10/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
484139ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
670617NHẤT
350N
NHẤT
40TR
285013
213012NHÌ
210N
NHÌ
10TR
457778
218269
384660683400BA
100N
BA
5TR
772192624888
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N