Thứ Sáu, 10/06/2022

KẾT QUẢ3D3D+
530978ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
240542NHẤT
350N
NHẤT
40TR
363247
800056NHÌ
210N
NHÌ
10TR
959062
850186
357326512189BA
100N
BA
5TR
862200376399
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N