Thứ Tư, 10/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
029181ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
199017NHẤT
350N
NHẤT
40TR
571772
804984NHÌ
210N
NHÌ
10TR
099107
137084
108698119076BA
100N
BA
5TR
474754221056
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N