Thứ Tư, 11/05/2022

KẾT QUẢ3D3D+
961929ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
405217NHẤT
350N
NHẤT
40TR
730898
705865NHÌ
210N
NHÌ
10TR
251629
704787
849655253347BA
100N
BA
5TR
931328732840
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N