Thứ Tư, 11/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
331824ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
393756NHẤT
350N
NHẤT
40TR
582355
357106NHÌ
210N
NHÌ
10TR
583587
433602
321772870704BA
100N
BA
5TR
677409974834
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N