Thứ Sáu, 11/09/2020

KẾT QUẢ3D3D+
679067ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
553115NHẤT
350N
NHẤT
40TR
506525
537947NHÌ
210N
NHÌ
10TR
572686
993479
327372310262BA
100N
BA
5TR
622516279059
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N