Thứ Sáu, 11/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
067366ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
546866NHẤT
350N
NHẤT
40TR
749266
624881NHÌ
210N
NHÌ
10TR
768025
553561
237660091545BA
100N
BA
5TR
038699368415
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N