Thứ Hai, 11/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
554076ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
032905NHẤT
350N
NHẤT
40TR
504278
293907NHÌ
210N
NHÌ
10TR
344354
694565
597213750644BA
100N
BA
5TR
998157703313
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N